HERHALING

Werkwoorden:


Woordenschat:

Alle woordkaartjes van C1 tot en met C4:            Herhaling1. 
  • l'heure (sleep de klokken de naar het juiste uur)

Alle woordkaartjes van C5 tot en met C8:            Herhaling2. 


Alle woordkaartjes van C9 tot en met C12:          Herhaling3.


Alle woordkaartjes van C13 tot en met C16:       Herhaling4.

Tijdsaanduidingen:

hier = gisteren
aujourd'hui = vandaag
demain = morgen 
maintenant = nu 
la semaine dernière = vorige week
la semaine prochaine = volgende week
tout à l'heure = straks
...


Les jours et les mois de l'année (tempooefening).
Les jours de la semaine, les mois de l'année et les saisons (luister- en invuloefening).L'alphabet français. Het alfabet.Gevarieerde oefeningen.


Grammaire:

les pronoms personnels / persoonlijke voornaamwoorden:
     je - tu - il - elle - on - nous - vous - ils - elles

- oefening 1 (meerkeuze - luisteren)

les adjectifs possessifs / bezittelijke voornaamwoorden: 
mon - ma - mes / ton - ta - tes / son - sa - ses / notre - nos / votre - vos / leur - leurs

- oefening 1 (invuloefening)
- oefening 2 (invuloefening) 
- oefening 3 (meerkeuze)
- oefening 4 (meerkeuze)
- oefening 5 (meerkeuze)

les adjectifs démonstratif / aanwijzend voornaamwoord:
      ce - cet - cette - ces
- oefening 1 (meerkeuze - luisteren)
- oefening 2 (invullen - luisteren) 

les adjectifs interrogatifs / vragende voornaamwoorden:
      quel - quelle - quels - quelles 
- oefening 1 (invuloefening)

la négation / de ontkenning:
       ne ... pas / ne ... plus / ne ... rien / ne ... personne / ne ... jamais

- oefening 1 (zet de zinsdelen in de juiste volgorde)
- oefening 2 (zinnen aanvullen)
- oefening 3 (zinnen herschrijven)
- oefening 4 (zinsdelen in de juiste volgorde)
- oefening 5 (meerkeuze)

les adjectif / de bijvoeglijke naamwoorden:

- oefening 1 (aanvullen)
- oefening 2 (verbinden door te slepen)
- oefening 3 (meerkeuze)

le futur proche / de nabije toekomst:

- oefening 1 (verbind met de juiste tekening) 

le passé composé / de verleden tijd:

- oefening 1 (herkennen)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.